นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไข้เลือดออก ตอนจบ

Ico48
Baby (Recent Activities)
03 April 2013 09:25
#86228

หนุ่ยบอกว่า แต่ละห้องจะมีจำนวนยุงไม่เท่ากัน น้องนับหรือยังว่ามีกี่ตัว 555

เนื้อหาเต็ม: ไข้เลือดออก ตอนจบ