นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน

Ico48

ใช่แล้วค่ะ "หลักการบริการ นำเทคโนโลยีมาช่วย คำนึงลูกค้า และมีมาตรฐานการบริการ ทำให้ลูกค้าเป็นสุข สุขใจทั้งเจ้าของกิจการเมื่อลูกค้าเต็ม และรอคิวจอง และสุขใจผู้รับบริการ เมื่อเรามีมาตรฐานในการบริการ และเกิดสุขใจไปถึงผู้ปกครองที่มาฝากให้ดูแล