นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไข้เลือดออก ตอนจบ

Ico48
Monly (Recent Activities)
02 April 2013 22:48
#86206

เรื่อง "ยุง" ดีกว่า เรื่อง "ยุ่ง ๆ " นะค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ไข้เลือดออก ตอนจบ