นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลายหลาก ต้องหลากหลาย แต่เป้าหมายเดียวกัน

Ico48

ถูกต้องครับ แค่ผมขายเหนียวปิ้งที่บ้าน ยังมีคนต้องการซื้อ ๓ อย่างเลย ตั้งแต่ เหนียวดำ เหนียวขาว และเหนียวกุ้ง แถมยังแบ่งตามวัยด้วย เรื่องแค่นี้ยังแบ่งได้อีก นับประสาอะไรเรื่องใหญ่ๆ