นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
01 April 2013 18:45
#86154

นั้นที่ท้าวเขียน ตกลงว่าจะเชื่อดีไม่

เพราะกว่าจะถึงปี 65 โ น้นแนะ แ ม่เจ้า

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน