นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แล้วฉันก็กลับมา

Ico48

ก็เพราะที่นี้ คือที่รวมของคนดี (อัยย๊ะ) ที่สำคัญมีกำลังใจดีๆ ให้กัน

เนื้อหาเต็ม: แล้วฉันก็กลับมา