นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แล้วฉันก็กลับมา

Ico48

และแล้ว ก็ได้ชม ดีใจค่ะ ที่เห็นมือน้อย ๆ กวักเีรียกของหนูณิชน์

ต่อไป เราจะได้ จับมือเดินไปด้วยกัน....

มิตรภาพ หากได้รับการดูแลด้วยหัวใจ ยังไงก็ยั่งยืนค่ะ.....

ขอให้รักเรานั้นคงอยู่ด้วยกันตลอด

ยินดีที่ กลับมา

เนื้อหาเต็ม: แล้วฉันก็กลับมา