นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แล้วฉันก็กลับมา

Ico48

แค่ครึ่งหน้า ก็กินใจ "ท้าว" ไปทั้งดวงแล้ว

แวว ฉาย จริงๆ

สมกับ ที่คนเรียกร้อง

เป็นนางกวักให้กลับมา

งานนี้ ต้องยกความดี ให้ "น้อง Shang"

แก กวัก ทุกวัน

อิ..อิ..