นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แล้วฉันก็กลับมา

Ico48

โมง โมง โมง เทง โมง

โมงเท่งโมง

เท่งโมง เท่งโมง

มารำกลองยาวต้อนรับก่อนนะคะ

ดีใจจุงเบย

น้องกลับมา

เนื้อหาเต็ม: แล้วฉันก็กลับมา