นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินค่าตอบแทน (OT)

Ico48
น้ำฝน อยู่ดี [IP: 27.55.1.52]
28 มีนาคม 2556 11:52
#85946

ขอสอบถามค่ะ. วันหยุดชดเชยและวันหยุดตามมติค.ร.ม. ลูกจ้างเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการได้เหมือนกับวันหยุดราชการหรือไม่

เนื้อหาเต็ม: เงินค่าตอบแทน (OT)