นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครๆก็เรียกดิฉันว่า "ท้าว"

Ico48

มีอารมณ์ เขียนแชร์จร้า!

อย่าคิดเป็นอื่นซิคะ

อิ..อิ .