นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครๆก็เรียกดิฉันว่า "ท้าว"

Ico48

ยกนิ้วให้กับความเห็นของคุณทดแทนครับ

เลือกทางเดินที่คิดด้วยความรอบคอบแล้วว่าดี

ว่าแต่มีอารมณ์เขียนเขียนแชร์หรือว่ามีอารมณ์ ....

อิอิอิ

เราเอง