นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครๆก็เรียกดิฉันว่า "ท้าว"

Ico48

คิดให้ดี สิ่งแรกมักเป็นสิ่งที่ดีทีสุด

เพราะถ้าพิมพ์แบบรีบๆ แบบใช้ note

มีหวังเกิดข้อผิดพลาด อย่างเช่น

ท้าว พยา ย? ม จะน่ากลัวนะ! จะบอกให้ ท่านท้าว