นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใครๆก็เรียกดิฉันว่า "ท้าว"

Ico48

น่าสนใจหนา...เปลี่ยนเป็น "ท้าว" ดีกว่า

เดี๋ยวต้องไปขอความเห็น .... น้อง Shang ก่อน

อิ..อิ...