นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันละสอง-สาม ตัวบ่งชี้ (ตัวที่ 7)

Ico48
อิมจัง (Recent Activities)
31 October 2007 18:04
#857

ถ้านศ.เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านประกันคุณภาพด้วย จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ