นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหตุเกิดเพราะ "ชื่อสั้นไป"

Ico48

ใช่ครับ อยู่ที่ตัวตรวจสอบข้อมูลการกรอก user name / password ของโปรแกรมระบบแชร์ (Knowledge Volution) ที่กำหนดเอาไว้

แต่ในกรณีของ "แชร์" หรือ Knowledge Volution ในแบบฉบับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้การตรวจสอบ user name/ password กับระบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้ของระบบเมล์ (@psu) ดังนั้นการตรวจสอบในส่วนนี้อาจจะปิดการใช้งานไปได้

ยกเว้นกรณีเหตุผลด้านความปลอดภัยหรืออื่น ๆ

ขั้นตอนการใช้งานแบบปกติทั่วไป

นาย ก ต้องการเข้าระบบแชร์ : ก๊อก ๆ ๆ นาย ก เคาะประตู บอกแชร์ว่า นาย ก ขอเข้าระบแชร์ด้วย บัญชีผู้ใช้ นาย ก และรหัสลับ .......

แชร์: รอก่อน

แชร์: วิ่งไป 0 คอมฯ เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้ชื่อ นาย ก หรือไม่และรหัสลับที่ให้มาตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีและตรงกัน

แชร์: วิ่งกลับมาเปิดประตูแจ้ง นาย ก ว่าเข้ามาได้ (เพราะชื่อกับรหัสลับ มีและตรงกับข้อมูลในระบบเมล์)

-------

แต่ขั้นตอนที่แชร์ใช้จริงอยู่ปัจจุบัน

นาย ก ต้องการเข้าระบบแชร์ : ก๊อก ๆ ๆ นาย ก เคาะประตู บอกแชร์ว่า นาย ก ขอเข้าระบแชร์ด้วย บัญชีผู้ใช้ นาย ก และรหัสลับ .......

แชร์: รอก่อน ขอตรวจสอบก่อนว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสลับที่ให้มานั้น ถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่ตรงตามข้อกำหนดแชร์จะให้บอกชื่อและรหัสลับอีกครั้ง ถ้าถูกต้องตามข้อกำหนด

แชร์: วิ่งไป 0 คอมฯ เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้ชื่อ นาย ก หรือไม่และรหัสลับที่ให้มาตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้ามีและตรงกัน

แชร์: วิ่งกลับมาเปิดประตูแจ้ง นาย ก ว่าเข้ามาได้ (เพราะชื่อกับรหัสลับ มีและตรงกับข้อมูลในระบบเมล์)

เราเอง