นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหตุเกิดเพราะ "ชื่อสั้นไป"

Ico48

เรื่อง password ต่ำกว่า ๘ ตัวอักษรนี่พอจะอธิบายได้ว่าเป็นเรื่องของความปลอดถัยของระบบที่หากสั้นๆ การเดาสุ่มจะง่ายขึ้น ใช้เวลาเดาไม่นาน เนื่องจากมีจำนวนคู่ไม่มากนัก

อันนี้คิดจากหลักการพื้นฐานนะครับ

ส่วน user name สั้นนี่ซิครับ ยังงงนิดหน่อย อาจจะเป็นหลักการเดียวกัน ???

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการยืนยันตัวตนไม่ได้ยืนยันจากฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้ของแชร์เอง แต่ไปพ่วง (ใช้/ ตรวจสอบ) กับฐานของมูลในระบบเมล์ของส่วนกลาง

ตามหลักการแล้ว user name password จะเป็นอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้แชร์

ยกเว้นเรื่องความปลอดภัยของระบบในภาพรวม ซึ่งต้องไปบริหารจัดการในส่วนกลาง เพราะต้นตอคือฐานข้อมูลของระบบเมล์กลางในเรื่องข้อกำหนดของการตั้ง password ของผู้ใช้แต่ละคน

แชร์ขอแค่แชร์ (ข้อมูล) เท่านั้น

แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมระบบ (แชร์) ไว้แบบกว้าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้กับระบบเดี่ยว ๆ ที่มีฐานข้อมูลผู้ใช้เองได้ หรือสมารถใช้กับ ฐานข้อมูลรวมขององค์กรได้ในกรณีที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการบริหารจัดการผู้ใช้แบบแยกส่วนกัน

น่าจะพอสรุปได้ว่าปัญหานี้เกิดจากความสามารถในเชิงยืดหยุ่นของระบบแชร์ ที่ยืดหยุ่นในการนำไปปรับใช้งานขององค์กรต่าง ๆ (เลือกวิธีการยืนยัน/ สร้างระบบบัญชีผู้ใช้)

เราเอง