นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทดสอบการใช้แชร์

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
07 March 2013 11:32
#85058

จัดเต็มมาเลยครับ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ทดสอบการใช้แชร์