นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ง่วง หงาว หาว นอน เพราะ Blackcanyon

Ico48
kitty (Recent Activities)
04 January 2008 15:00
#8490

กาแฟ s&p อร่อยดี  กินแล้ว  (กินตอนเย็น) ก็ยังนอนหลับได้