นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกแนะนำ แนะนำอะไร

Ico48

ถกกันมานานเหมือนกันเรื่องบันทึกแนะนำ ไปถกกันอีกรอบดีมั๊ย ว่าจะปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือทำอย่่างไร มีทางไหมที่จะให้ทุกคนรู้ว่าบันทึก (เคย) แนะนำมีบันทึกไหนบ้าง

เราเอง