นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัล "บอกรัก"

Ico48

ไม่มีอะไรที่เราจะทำไม่ได้ ถ้าตัวเราคิดจะทำ ฮา

http://share.psu.ac.th/blog/utai1/27262

เนื้อหาเต็ม: รางวัล "บอกรัก"