นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่านอน สอน ง่าย

Ico48

ในนามแห่งความคิดถึง

เสี้ยวคะนึงบทหนึ่งรัก

สายลมผ่านพัดเนิ่นนานนัก

มิร้างรัก ยังปักใจ

จากกันไปนานแสนนาน

กลิ่นกรุ่นหวานห่อนจางไป

ยินดี ต้อนรับ เต็มใจ

อุ่นอุไอแห่งรัก ณ. ที่นี้

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ว่านอน สอน ง่าย