นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดร.วิริยะ มาบรรยายที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มุมมองน่าสนใจดี

Ico48

นึกว่า ดร.วิริยะ (ดวง) ซะอีก

^_*!

เราเอง