นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทเรียนที่ควรรู้ก่อนจัด งานแต่งงาน

Ico48

ผิดพลาด นิดดด นิดด หน่อยๆ ไม่เป็นไรหรอก น้องอุโย๊ะ

ไว้แก้ตัวกันครั้งหน้าได้...

อิ...อิ...อิ...