นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บทเรียนที่ควรรู้ก่อนจัด งานแต่งงาน

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
08 Febuary 2013 17:46
#84013

ใครไปขุดอุโยะจังมาได้นี่

ปรบมือให้เลย

เราเอง