นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาจารย์ตัวอย่าง

Ico48
pai (Recent Activities)
06 Febuary 2013 17:16
#83975

เชียร์

เนื้อหาเต็ม: อาจารย์ตัวอย่าง