นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งาน-งบ การศึกษาไทย ทำไมจึงขาดแคลน 3. ความแตกต่าง และขาดแคลน

Ico48
pai (Recent Activities)
06 Febuary 2013 13:39
#83971

เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าการจัดงบประมาณมหาวิทยาลัยเป็นอย่างนี้ ต่อไปยิ่งนานยิ่งแย่แน่นอน

น่าจะมีช่องทางที่ให้ทุกมหาวิทยาลัยเสนอหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภาฯ เสนอให้รัฐบาลพิจารณาว่าเข้าข่ายที่เป็นคณะฯ ที่เป็นที่ต้องการของรัฐบาลหรือไม่ และถ้าเข้าข่ายนี้ก็จัดสรรงบประมาณให้ เป็นการแก้ปัญหาร่วมกันครับ เพราะถ้าปล่อยให้สภาฯจัดตั้งหน่วยงานเองได้ แล้วรัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณให้ ก็อาจจะเกิดการต่างคนต่างตั้งแต่เป็นภาระงบประมาณของรัฐบาล แต่ถ้าไม่มีช่องทางอย่างที่ผมเสนอเลย มหาวิทยลัยก็โตไม่ได้เหมือนกัน ต้องประณีประนอมกันครับ