นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48

เรียน คุณแก้ว

กรรมการอีก 1 คน ที่ยังไม่เซ็นตรวจรับ ให้บันทึกว่า ติดราชการหรือลาป่วย ลากิจตามหลักฐานที่แจ้ง แต่ถ้าทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจรับจะต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงประธานฯตรวจรับ