นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48
Baby (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
01 กุมภาพันธ์ 2556 11:41
#83840

ขอบคุณพี่แป๊ดที่กรุณาเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ วงแชร์ของเรามีประโยชน์อย่างนี้นี่เอง