นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48
แก้ว [IP: 122.154.13.250]
01 กุมภาพันธ์ 2556 11:24
#83838

หากกรรมการตรวจรับพัสดุ มีจำนวน 5 คน

กรรมการเซ็นรับไปแล้ว 4 คน 1 คนไม่รับพัสดุ เนื่องจากวันที่รับพัสดุไม่ได้ไปปฏิบัติงานหรือติดงานอีกที่ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร