นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กรณีที่เลือกรับบำนาญ ใครเบิกค่ารักษาพยาบาลได้บ้าง

Ico48

เพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงนะคะ

ในกรณีที่บุคคลตามข้อ 2 และ ข้อ 3 มีบัตรประกันสังคม ให้ใช้สิทธิของบัตรประกันสังคมก่อน หากเกินสิทธิของประกันสังคม ถึงจะมาใช้สิทธิ์เบิกจ่ายของราชการได้ค่ะ