นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
เกล้า [IP: 171.7.92.43]
29 มกราคม 2556 20:10
#83754

การเตรียมแปลง

•ใส่โบกาฉิ 100 - 200 กิโลกรัม ต่อไร่

•รดอีเอ็มขยาย 50 - 100 ลิตรต่อไร่

เตรียมเพาะเมล็ดและย้ายกล้า

•แช่เมล็ดในน้ำอีเอ็มขยาย 1 : 1000 ก่อนปลูก

•แช่ต้นกล้า กิ่งชำในอีเอ็มขยาย 1 : 1000 ก่อนปลูก

การดูแล

•พ่น อีเอ็มขยาย FPE และ EMS เดือนละ 1 - 2 ครั้ง

•ใส่โบกาฉิเพิ่ม 100 กิโลกรัมต่อไร่

* ถ้าพืชไร่อุดมสมบูรณ์ดีก็ไม่ต้องใส่โบกาฉิเพิ่มอีก

•ฉีด พ่นฮอร์โมนก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

www.emro-asia.com

เกล้า 0815609691 0863007935

หลังเก็บเกี่ยว

•ใส่โบกาฉิและอีเอ็มขยายเพื่อหมักตอซังทำเป็นปุ๋ย

วิธีใช้

1. การใส่ปุ๋ย (อีเอ็มโบกาฉิ, ปุ๋ยคอก)

•ใส่ปุ๋ยคอกแล้วฉีดพ่นอีเอ็มขยายด้วย 1 : 100

•ใส่โบกาฉิปีละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อปรับปุรงดินให้ผลผลิต

สูง รสชาติดี่

* ใส่ครั้งที่ 1 หลังเก็บเกี่ยว ใส่ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่ 1ประมาณ 3 – 4 เดือน ใส่ครั้งที่ 3 ก่อนออกดอก ใส่ครั้งที่ 4 ระยะติดผล

•หลังตัดหญ้าแล้วฉีดพ่น อีเอ็มขยาย หรือใส่โบกาฉิเพื่อ

ทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน

2. วีธีการดูแล

•ฉีดพ่น อีเอ็มขยาย FPE และ EM5ผสม 1 : 100 – 500 เท่า

*ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น พื้นดิน และใต้ใบ เดือนละ 2 ครั้ง

•เพื่อปรับปรุงดินและป้องกันโรคแมลงต่างๆ

* ถ้าพืชไร่อุดมสมบูรณ์ดีก็ไม่ต้องใส่โบกาฉิเพิ่มอีก

•ฉีดพ่น อีเอ็มฮอร์โมน ผสม 1 : 500 ฉีดพ่นที่ต้น

•(เพื่อเร่งการผลิใบอ่อน การออกดอกและออกผล)

* ผสมกับอีเอ็มขยาย และ FPE ก็ได้

* เทอีเอ็มขยายไม่ต้องผสมน้ำที่ต้นไม้ปีละ 5 ลิตรต่อต้น

(เฉพาะต้นไม้ใหญ่)

..

วิธีใช้

1. การใส่ปุ๋ย (อีเอ็มโบกาฉิ, ปุ๋ยคอก)

•ใส่ปุ๋ยคอกแล้วฉีดพ่นอีเอ็มขยายด้วย 1 : 100

•ใส่โบกาฉิปีละ 3 - 4 ครั้ง เพื่อปรับปุรงดินให้ผลผลิต

สูง รสชาติดี่

* ใส่ครั้งที่ 1 หลังเก็บเกี่ยว ใส่ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งที่ 1ประมาณ 3 – 4 เดือน ใส่ครั้งที่ 3 ก่อนออกดอก ใส่ครั้งที่ 4 ระยะติดผล

•หลังตัดหญ้าแล้วฉีดพ่น อีเอ็มขยาย หรือใส่โบกาฉิเพื่อ

ทำเป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน

2. วีธีการดูแล

•ฉีดพ่น อีเอ็มขยาย FPE และ EM5ผสม 1 : 100 – 500 เท่า

*ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้น พื้นดิน และใต้ใบ เดือนละ 2 ครั้ง

•เพื่อปรับปรุงดินและป้องกันโรคแมลงต่างๆ

* ถ้าพืชไร่อุดมสมบูรณ์ดีก็ไม่ต้องใส่โบกาฉิเพิ่มอีก

•ฉีดพ่น อีเอ็มฮอร์โมน ผสม 1 : 500 ฉีดพ่นที่ต้น

•(เพื่อเร่งการผลิใบอ่อน การออกดอกและออกผล)

* ผสมกับอีเอ็มขยาย และ FPE ก็ได้

* เทอีเอ็มขยายไม่ต้องผสมน้ำที่ต้นไม้ปีละ 5 ลิตรต่อต้น

(เฉพาะต้นไม้ใหญ่)

www.emro-asia.com

เกล้า 0815609691 0863007935

การเลี้ยงกุ้งดำในประเทศไทย โดยใช้ EM Technology (Black Tiger Prawn Cultivation in Thailand)

1. การเตรียมบ่อ (Pond preparation)

•วัด ph ดินก้นบ่อที่เหมาะสมประมาณ 7

•หว่านโบกาฉิ 100 กก.ต่อไร่ ฉีดพ่นอีเอ็มขยาย 40-50 ลิตรต่อไร่ (ผสมน้ำ 500 เท่า)

•ทิ้งไว้ 7 วันก่อนนำน้ำเข้าบ่อ

•ขณะที่นำน้ำเข้าบ่อ ใส่อีเอ็มขยายลงไปด้วย

2. การปล่อยลูกกุ้ง (Launching)

•ปล่อยตารางเมตรละ 25 – 30 ตัว (บางแห่งปล่อย 12 ตัวต่อตรม.เลี้ยงถึง 120 วัน)

•ปล่อยเวลาเช้าตรู่

•เปิดปากถุงแล้วลอยถุงไว้ในบ่อเพื่อให้คุ้นเคยกับอุณหภูมิของน้ำในบ่อ

•เอาน้ำในบ่อเข้าถุงแล้วเทออก

3. การให้อาหาร (Feeding)

•ระยะเดือนแรกแทบไม่ต้องให้อาหารหากมีอาหารธรรมชาติ เช่นแพลงตอน ในบ่อเพียงพอ

•ให้อาหารวันละ 4 มื้อ 1กก.ต่อกุ้ง 100,000 ตัว (เวลา 06.00น. 10.00น. 14.00น. 18.00 น.)

•ก่อนให้อาหารแต่ละมื้อคลุกด้วยอีเอ็มอัตรา 1 ลิตรต่ออาหาร 100 กก.

•ระหว่างการให้อาหารปิดเครื่องตีน้ำ 2 ชั่วโมง

4. การเช็คยอ (Feed consumption monitor)

•บ่อ 1 ไร่มี 2 ยอ

•ใส่อาหารประมาณ 1 กรัมในยอต่ออาหาร 1 กก. ระหว่างการให้อาหารเพื่อเช็คสภาพการกินอาหาร

•ทิ้งอาหารไว้ประมาณ 2 ชม.

•การเพิ่มอาหารในยอเพิ่มเดือนละ 1 กรัม

5. การดูแลรักษาสภาพน้ำ (Maintaining the quality of water)

•เปิดเครื่องตีน้ำเมื่อฟ้าปิด หรือ ฝนตก

•ปกติเปิดตอนบ่าย วันละ 3 ชั่วโมง

•ใส่อีเอ็มขยายหรือน้ำหมักทุก 7,5,3 วันเมื่อลูกกุ้งอายุ 1,2,3 เดือนตามลำดับ

•วัด pH วันละ 2 ครั้ง เช้า บ่าย ไม่ควรห่างเกิน 1 (pH ที่เหมาะประมาณ 7.2-8.2)

•เช็คตะกอนก้นบ่อหากเหม็น ใส่อีเอ็มบอล 1 ลูกต่อ น้ำ 10ลบม.

•วัดความเค็มสัปดาห์ละครั้ง (ประมาณ 10-35 ptt)

•วัด อัลคาไลนิตี้สัปดาห์ละครั้ง (120-180 ppm)

6. การจับกุ้ง (Harvest)

•จับเมื่อเลี้ยงได้ 110-115 วัน จะเลี้ยงได้ 3 ครอปต่อปี

•ขนาดประมาณ 20-22 กรัมต่อตัว 45-50 ตัวต่อกก.

•เมื่อจับมาแล้ว.ใส่ในถังน้ำแข็งทันที จะทำให้กุ้งสดได้นาน และเนื้อหวาน

•แล้วจึงล้างด้วยน้ำผสมอีเอ็มอีกครั้ง กุ้งจะไม่มีกลิ่นโคลนหรือตะกอนติดอยู่ ก่อนใส่ห้องเย็น

ผลจากการใช้อีเอ็ม (Effect of EM in shrimp cultivation)

•ประหยัด/ลดต้นทุนการผลิต ไม่ต้องจ่ายค่ายาปฏิชีวนะต่างๆ (Save)

•ผลผลิตมีคุณภาพสูง (High quality yield)

•ตะกอนถูกย่อยสลายได้ดี (Decompose sludge well)

•ลดปัญหาการติดเชื้อพาหะ (Reduce diseases and carriers)

•เลี้ยงได้อย่างยั่งยืน 3 รอบต่อปี (Sustainable cultivation, three crops per year)

•เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น (Not only friendly to the environment but also develop the environment)

•เป็นกุ้งอินทรีย์ที่แท้จริง (Real organic shrimp)

•ไม่มีสารเคมีตกค้าง (No chemicals accumulation)

•อัตรารอดสูง (High survival rate)

•สามารถส่งออกได้ (Could be exported) ไม่ถูกกีดกันทางการค้า (AD)

อีเอ็มบอล” กับปฏิบัติการ “จิตอาสาคืนชีวิตให้เจ้าพระยาจากเรือน้ำตาลล่ม”

เขียนโดย ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2011 เวลา 10:34 น.SHARE STORE:00diggsdigg เรือน้ำตาลล่ม 1 มิ.ย. สร้างผลกระทบให้ชุมชน-สัตว์น้ำ-สิ่งแวดล้อมอย่างประเมินได้ยาก ขณะที่ภาครัฐ-ทีมกู้ภัยพยายามคลี่คลายสถานการณ์ และกำลังนำไปสู่คดีฟ้องร้อง อีกด้านนักวิชาการ-ปราชญ์ชาวบ้าน-โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้มารวมตัวกันปฏิบัติการจิตอาสา “คืนชีวิตให้แม่น้ำเจ้าพระยา”!

จากเหตุการณ์เรือบรรทุกน้ำตาลหนัก 2,400 ตัน ชนตลิ่งบริเวณหมู่ 2 ตำบลภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากกระแสน้ำจะเปลี่ยนทิศทางแล้ว น้ำตาลที่ละลายยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์พันธุ์ร้ายให้มากินแล้วเจริญเติบโต อย่างรวดเร็ว จนค่าออกซิเจนในน้ำลดต่ำลงถึงระดับที่ปลาและสัตว์น้ำหลายชนิดล้มตายเป็น จำนวนมาก ซึ่งหลายหน่วยงานได้ใช้ความพยายามในการแก้ปัญหาให้สถานการณ์ดีขึ้นมาโดยตลอด

แต่น้ำตาลที่จมลงไปในน้ำกว่า 2,400 ตัน แม้จะดูดขึ้นมาได้บางส่วน แต่ส่วนที่ละลายจะทำอย่างไรกันดี?...

เราในฐานะคนไทยจำนวนหนึ่งในนามของกลุ่มอาสาสมัคร จึงขอร่วมคิดและทำด้วยกำลังน้อย แต่ขอมีส่วนร่วมแบบคนละไม้ละมือ จึงได้คิดโครงการ “คืนชีวิตให้แม่น้ำ - Save The River” เพื่อชักชวนกันคืนชีวิตให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา

ทางหนึ่งคือการเติมออกซิเจนให้กับแม่น้ำ เราติดต่ออาจารย์มนัส หนูฉวี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ที่มีประสบการณ์จากการดูงานที่ญี่ปุ่นมาแล้ว 4 ครั้ง และทำจนประสบความสำเร็จในไทยมาแล้วหลายแห่งเช่น ชุมพร ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี และที่เกาะสมุย

อาจารย์มนัส ยังได้ติดต่อเครือข่ายที่ทำงานอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อนำ “อีเอ็มบอล” (EMBall) หรือ บอลจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียมาร่วมโครง การ โดยมาจากอาจารย์เฉลียว ปานเนียม ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หนองหญ้าไซ จำนวน 1 ตันหรือ 5,000 ลูก และจากชุมพรกับเกาะสมุยอีก 4 ตัน

ด้วยประสบการณ์จากอาจารย์มนัส และ อาจารย์เฉลียว เคยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการบำบัดน้ำเสียหลายจังหวัดในประเทศไทยเองและที่ญี่ปุ่น จากผลงานที่ประสบความสำเร็จจริงมาแล้วหลายแห่ง โดยเฉพาะที่เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ที่สามารถพลิกฟื้นท้องทะเลที่เน่าเสียจนกลับมาให้น้ำใสและมีปลาตลอดจนสัตว์ น้ำ กลับมาอาศัยได้อย่างมากมาย ส่วนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนี้นิยมใช้กันมากในประเทศญี่ปุ่น ทำให้แม้น้ำลำคลองใสสะอาดมาแล้วมากมาย

และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกับทีมอาสาดุสิต ซึ่งมีผลงานอาสาเป็นที่ประจักษ์ และทีม Kapook.com / ThaiFlood.com ซึ่งสามารถเปิดเป็นประเด็นในสื่อออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง และเชิญชวนให้เกิดแนวร่วมมาสร้างสรรค์กันให้มากยิ่งขึ้น

พวกเราได้ดำเนินการชักชวนเพื่อนๆในโซเชียลเน็ตเวิร์คให้ออกไปโยนลูกโบกาฉิ (EM Ball) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์พันธุ์พิเศษสำหรับแก้น้ำเสีย หวังว่าจะช่วยให้สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสียจากการที่เรือบรรทุกน้ำตาลล่มที่อยุธยาดีขึ้นบ้าง

กำหนดการโยนบอลบำบัดน้ำเสีย ครั้งแรกเริ่มขึ้นในเช้าวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. โดยได้โยนไปแล้ว 1 ตัน ที่โค้งน้ำหน้าวัดไก่เตี้ย ก่อนถึงคลองประปา 500 เมตร และในเช้าวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 เวลา 11.30 น. ได้โยนลงไปที่จุดที่เรือจม ห่างออกไปทางต้นน้ำราว 100 เมตร จำนวน 1.5 ตัน และเทหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปด้วย

“โครงการคืนชีวิตให้แม่น้ำ” ขอตั้งเป้าหมาย “คืนออกซิเจนให้ธรรมชาติด้วยการเติมจุลินทรีย์บอลลงในแม่น้ำ 240 ตัน เพื่อให้กินเกือบ 2,400 ตันที่ละลายในน้ำ” เพื่อปลดปล่อยอ็อกซิเจนและปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้นจนปลาและสัตว์น้ำเจ้าพระยาได้ผ่านพ้นประสบการณ์อันเลวร้าย

แต่ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างกว้างขวางจากผู้มีจิตอาสา ทั่วประเทศ, CSR ภาคเอกชน, การช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกำลังพลและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่จะช่วยขยาย เรื่องนี้ออกไปให้เป็นประเด็นสาธารณะ

www.emro-asia.com

เกล้า 0815609691 0863007935