นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เก็บมาฝาก 108 ปัญหาเกี่ยวกับพัสดุ (7)...ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ

Ico48
นงเยาว์ [IP: 171.7.168.154]
20 มกราคม 2556 18:58
#83476

ในการตรวจรับระบบไอที มีการปรับแก้ไขนานมาก จนเลยสัญญา คณะกรรการตรวจรับจะผิดไหม จะแนะนำอย่างไร