นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อคิดจะซื้อ Handy Drive

Ico48

เก็บจนพันกันเหมือนเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถ

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เมื่อคิดจะซื้อ Handy Drive