นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมพร้อมเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Ico48
Beaujung (Recent Activities)
14 January 2013 16:15
#83267

ขอบคุณดอกไม้จากพี่โค๊กค่ะ แต่ใส่ลิ้งหน่วยงานผิดทำไงดีค่ะ fnr ed service เขียนเป็น fnr service แนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ