นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานซ่อมแซมพื้นหลังคา 24 ชม.

Ico48
HS9OCB (Recent Activities)
09 January 2013 23:33
#83133

@ทดแทน หลังเตา หรือ หลังเต่า ไม่รู้นิ แต่เทให้มันพูน ๆ ฮั้น ข้าวจายม่าย ฮาฮือ

@สงกรานต์ ว่าง ๆ ก็มาร่วมสนุก กับทางศูนย์เครื่องมือฯ ได้ครับ ยังมีอีกหลายงานเลยครับ และก็อย่างลืม HS9OG ละครับ ว่าง ๆ ก็หยิบ 2meter ขึ้นมาคุยกันได้ครับ 144.0750 MHz.

@คนธรรมดา ขอบคุณครับ อาจารย์ แก้ไขคำผิดเรียบร้อยแล้วครับ