นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานซ่อมแซมพื้นหลังคา 24 ชม.

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
09 January 2013 23:33
#83132

เป็นบันทึกที่เล่าแล้วเห็นพลังของศูนย์เครื่องมือวิทย์

จริงๆค่ะ