นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานซ่อมแซมพื้นหลังคา 24 ชม.

Ico48

เยี่ยมเลยครับ ทีมศูนย์เครื่องมือฯ ทำอะไรได้หลายหลากอย่าง เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าหลายๆ อย่าง เราทำได้ (^_^) HS9OG ไม่ได้ใช้นานแล้วนึกได้ครับ