นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งานซ่อมแซมพื้นหลังคา 24 ชม.

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
09 January 2013 21:21
#83125

ไม่ได้คุม มาเป็น กำ ลัง ใจ เท หลังเตา นั้น หมายความว่าพรือ

หรือว่า เอา เตา มา แล้วเทปูนข้างหลังเตา 555