นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหมือนจะเห็นตรงกัน แต่ไม่ใช่

Ico48

ถ้าเป็น "ฉันเอง" คงเป็น (แมวเหมียว)

แต่ ผมเอง (แมวโบราณ)

ฮิ ฮิ ^.^