นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหมือนจะเห็นตรงกัน แต่ไม่ใช่

Ico48

หลายบันทึกหลังนี้เป็นแต่แมวโบราณ อ่ะ

เป็นแมว (อย่างอื่นบ้างซิ)

อิ...อิ...