นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลักษณะนาม

Ico48

ทั้งหมด มีตัวเอน 12 ตัว

ชฎา ตาลปัตร ธรรมจักร ผ้าไตร ดอกไม้จันทน์ เมรุ ทองหยิบ วิมาน พิณ ฟองอากาศ ธงกระดาษ

รวม บัตรประจำตัว ที่มีลักษณะนามเป็น ฉบับ

ไม่รู้หน้าจออื่นเป็นยังไง แต่หน้าจอนี้ยังเอนอยู่ ครับคุณเมตตา

เนื้อหาเต็ม: ลักษณะนาม