นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลักษณะนาม

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
06 January 2013 20:01
#83035

ทั้งหมด มีตัวเอน 12 ตัว

ชฎา ตาลปัตร ธรรมจักร ผ้าไตร ดอกไม้จันทน์ เมรุ ทองหยิบ วิมาน พิณ ฟองอากาศ ธงกระดาษ

รวม บัตรประจำตัว ที่มีลักษณะนามเป็น ฉบับ

ไม่รู้หน้าจออื่นเป็นยังไง แต่หน้าจอนี้ยังเอนอยู่ ครับคุณเมตตา