นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลักษณะนาม

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
06 January 2013 18:21
#83030

ข้อดีของแชร์ "ข้อ"

ไม่เห็นมีตัวเอนสักตัว หรือตาท้าวแชร์เพี้ยนไปคะ

เนื้อหาเต็ม: ลักษณะนาม