นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งค่า Ricoh2000le เป็น Scanner

Ico48

ขอบคุณท่านพี่ Shang ครับ ปรับใหม่ให้เติบขึ้นแล้ว (รูปเดิมนั่นแหละ มันถูกย่ออยู่ ฮิๆ)