นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งค่า Ricoh2000le เป็น Scanner

Ico48

เพิ่งมาเจอครับ ที่หน่วยใช้อยู่เหมือนกัน มีน้องอีกคนเขาเป็น ผจก. อยู่เลยไม่ได้ลองทำสักที

มีประโยชน์มากครับ

รูปข้อ 4 ฮีดฮุ่ยแรง แลไม่เห็น

อิอิอิ

เราเอง