นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งค่า Ricoh2000le เป็น Scanner

Ico48

ตอบคุณ yajokcyber

username / password เป็นของ PC ที่จะนำไฟล์ไปเก็บ (ก็คือเครื่องที่ท่านใช้อยู่ประจำนั่นแหละครับ และอย่างลืม share folder ไว้ด้วยนะครับ)