นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกที่ชอบ...ในรอบปี

Ico48
mandala (Recent Activities)
02 January 2013 10:55
#82887

ปีที่แล้วไม่ได้เขียนเลย เลยไม่มีบันทึกให้ท้าวแชร์ได้ประทับใจ