นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกไว้เพราะลืมง่าย 2

Ico48
ฉัตรชัย [IP: 113.53.23.182]
25 ธันวาคม 2555 01:41
#82756

ข้อมูลของ public ip ถ้าใช้จาก command line ลองใช้

curl ifconfig.me

ดูครับ น่าจะให้ข้อมูลออกมา ดูดี ที่สุดแล้ว

ifconfig.me ถ้าใช้ browser ตัวอื่นๆ ยังมีข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพ่ิมด้วยครับ