นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสอนพยาบาลชุมชน

Ico48

การเรียนรู้แบบร่วมทุกข์ร่วมสุข และเรียนความจริงร่วมกัน

PLA (Participatory Learning Through Action)

ครูพยาบาลชุมชน

ยาดมเอง

ทบทวนตน 2555

เนื้อหาเต็ม: การสอนพยาบาลชุมชน